Dịch vụ

Thông tin tài khoản

THÔNG TIN NGÂN HÀNG AITE

Tài khoản AITE USD

NGƯỜI HƯỞNG CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHUYỂN GIAO KHỐI LƯỢNG AITE Giang Tây
SỐ TÀI KHOẢN: 2022 5075 4379
TÊN NGÂN HÀNG: NGÂN HÀNG TRUNG QUỐC CHI NHÁNH PINGXIANG
ĐỊA CHỈ NGÂN HÀNG: 60 YUEJIN BEILU PINGXIANG CITY, Jiangxi, TRUNG QUỐC
MÃ SWIFT: BKCHCNBJ550

Tài khoản AITE EUR

NGƯỜI HƯỞNG CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHUYỂN GIAO KHỐI LƯỢNG AITE Giang Tây
SỐ TÀI KHOẢN: 1932 5075 6527
TÊN NGÂN HÀNG: NGÂN HÀNG TRUNG QUỐC CHI NHÁNH PINGXIANG
ĐỊA CHỈ NGÂN HÀNG: 60 YUEJIN BEILU PINGXIANG CITY, Jiangxi, TRUNG QUỐC
MÃ SWIFT: BKCHCNBJ550