Quản lý nhóm 6S

Phạm vi: Quy trình này được áp dụng cho tất cả các khu vực trong công ty đối với tất cả nhân viên.

6s : Sắp xếp / Sắp xếp theo thứ tự / Quét dọn / Chuẩn hóa / Duy trì / An toàn

212 (5)

Sắp xếp: Tách riêng các vật liệu hữu ích và vô dụng.Di chuyển những thứ không cần thiết ra khỏi nơi làm việc, tập trung và phân loại chúng để được xác định và quản lý, để nơi làm việc gọn gàng và đẹp mắt, sau đó nhân viên có thể làm việc trong một môi trường thoải mái.

Sắp xếp theo thứ tự: Tại nơi làm việc, nhu cầu của mọi thứ là định lượng, cố định điểm và nhận dạng, được lưu trữ trong nhu cầu để có thể lấy được vị trí bất cứ lúc nào, để có thể giảm thời gian lãng phí khi tìm kiếm vật phẩm.

cec86eac
212 (6)

Quét dọn: Làm cho nơi làm việc không có rác, bụi bẩn, thiết bị không có bụi, dầu, tức là sẽ được phân loại, chỉnh đốn lại những thứ đã qua sử dụng để thường xuyên lau chùi, duy trì trạng thái sử dụng bất cứ lúc nào, đây là việc làm đầu tiên mục đích.Mục đích thứ hai là nhìn, sờ, ngửi và nghe trong quá trình làm sạch để phát hiện ra nguồn gốc của sự bất thường và cải thiện nó. “Làm sạch” là làm sạch bề mặt và bên trong.

Tiêu chuẩn hóa: Sẽ được sắp xếp Sắp xếp, Sắp xếp theo thứ tự, quét sau để duy trì, quan trọng hơn là muốn tìm ra gốc rễ và loại bỏ.Ví dụ, nguồn bụi bẩn tại nơi làm việc, điểm rò rỉ ô nhiễm dầu trong thiết bị, nới lỏng thiết bị, v.v.

6d325a8f1
c1c70dc3

Duy trì: Là tham gia vào công việc phân loại, chỉnh sửa, dọn dẹp, vệ sinh, duy trì môi trường làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, để làm tốt công việc này và xây dựng các tiêu chuẩn liên quan để mọi người tuân thủ, chúng ta có thể phát triển thói quen tuân theo chuẩn mực.

An toàn: Là nơi làm việc sẽ gây ra nguồn tai nạn an toàn (dầu tràn, tắc nghẽn hành lang, cửa an toàn bị chặn, hỏng bình chữa cháy, vật liệu và thành phẩm chất đống quá cao có nguy cơ sụp đổ, v.v.) để loại bỏ hoặc ngăn chặn.

Ngày 26 tháng 11 năm 2020,Diễn tập phòng cháy chữa cháy.Diễn tập PCCC là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về an toàn PCCC, để mọi người hiểu rõ hơn, nắm vững hơn về quy trình chữa cháy, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng trong quá trình xử lý các sự cố.Nâng cao nhận thức của nhân viên về cứu hộ lẫn nhau và tự cứu mình trong hỏa hoạn, đồng thời làm rõ nhiệm vụ của trưởng phòng cháy chữa cháy và lính cứu hỏa tình nguyện trong hỏa hoạn.

7e5bc524